Work life balance

Jak sladit všechny složky života a být spokojení, time management IV. generace,
stress management, stav FLOW a jak ho dosáhnout, sebemotivace.

Společně s námi:

Pochopíte, jak důležité je žít v souladu se sebou i okolím a jak si vytvořit podmínky pro spokojený život.

Naučíte se, jak se stát tím, kdo řídí váš čas.

Podíváte se na stres z jiného úhlu pohledu a dozvíte se, jak si z něj udělat pomocníka.

Osvojíte si principy sebemotivace a jak čerpat vnitřní energii.

Dozvíte se, jak žít tady a teď.

Podpoříte svůj FLOW stav.