Měly jsme tu čest prezentovat Struktogram před sociálními pracovníky na 8. ročníku
konference na téma “Jak zvládnout stres a jak nevyhořet”.