Structogram® a Triogram

Klíč ke sebepoznání a klíč k poznání druhých

Biostrukturální analýza trojjediného mozku

AKREDITACE MPSV č. A2017/0551-SP/PC/VP

AKREDITACE MŠMT č.j.: MSMT – 15543/2018-3

Dvoudenní tréninkový seminář

 

Získáte klíč ke změření vlivu trojjediného mozku na potenciál své osobnosti a provedete si vlastní biostrukturální analýzu

Porozumíte tomu, do jaké míry mají výsledky vliv na projevy chování a jak s nimi lze vědomě pracovat především na úrovni vztahů s ostatními lidmi

Budete schopni definovat své možnosti a hranice v souladu se svou osobností

Naučíte se používat rychlou analýzu druhých lidí včetně dovednosti předpovídat jejich chování a reakce, a tím se vyhnout případným konfliktům

Zvýšíte efektivitu jednání s klienty v osobním, telefonickém i písemném styku

Lépe porozumíte svým kolegům v práci, nadřízeným i podřízeným, snáze si získáte jejich důvěru