Prodejní dovednosti

Úspěšný prodej, orientace na zákazníka, zvládání námitek a argumentace.

Společně s námi:

Seznámíte se s barevnou obchodní komunikací vedoucí k obchodním výsledkům a dobrým vztahům.

Naučíte se snáze oslovovat nové klienty.

Zvýšíte svou vnitřní sebedůvěru a sebeúctu při obchodování.

Zbavíte se strachu z odmítnutí a pocitu studu z neúspěchu.

Osvojíte si postoje vedoucí ke zvýšení prodeje.

Pochopíte význam otázky při obchodním rozhovoru.

Osvojíte si, jak v sobě a v klientovi vyvolat pozitivní emoce a obrazy.

Naučíte se vytvářet optimální vztahy se zákazníky a jak o ně pečovat.