Prezentační dovednosti

Nácvik prezentačních dovedností, interaktivní cílená prezentace, zvládání obtížných
situací při prezentacích.

Společně s námi:

Dokážete připravit prezentaci tak, aby splnila svůj účel.

Získáte návod jak zaujmout pozornost posluchačů, jak zasáhnout jejich emoce a inspirovat je.

Pochopíte, jaký má význam příběh při prezentaci.

Naučíte se zvládát trému.

Zvládnete námitky a negativních emoce svých posluchačů.

Procvičíte rétoriku a neverbální komunikaci.