Manažerské dovednosti

Vedení lidí, situační vedení, hodnotící a motivační rozhovory, vytýkací a propouštěcí
pohovory. Význam zpětné vazby a jak ji poskytovat a přijímat. Komunikace změny,
vedení porad, leadership, neuroleadership.

Společně s námi:

Poznáte a vylepšíte svůj manažerský styl.

Pochopíte principy manažerského rozhodování.

Zlepšíte své schopnosti delegovat.

Naučíte se, jak vést podřízené a rozvíjet jejich potenciál.

Dozvíte se vše o motivaci a zpětné vazbě a jak s nimi v praxi nakládat pro dosažení cílů.

Osvojíte si vedení obtížných rozhovorů.

Naučíte se efektivně vést porady a správně zadávat i kontrolovat úkoly.

Naučíte se uplatňovat vliv a přesvědčit své podřízené ke změně.

Stanete se leaderem svého týmu.

Seznámíte se s poznatky z oblasti neurovědy a principy fungovaní mozku při vedení lidí.