Komunikace ve všech jejích
podobách

Asertivita, komunikace v souladu s fungováním mozku, vyjednávání, barevná komunikace, zvládání emocí a konfliktů.

Společně s námi:

Pochopíte, jak mozek zpracovává informace, jak si lépe vzájemně rozumět a eliminovat nedorozumění.

Porozumíte nedoceněné neverbální komunikaci.

Identifikujete a vylepšíte si osobní komunikační styl.

Osvojíte si asertivní přístup.

Procvičíte si praktické komunikační techniky.

Seznámíte se s technikami a styly vyjednávání vedoucími k dosažení stanoveného cíle.

Naučíte se dívat pozitivně na konflikt a vhodně jej řešit.

Zvládnete lépe vlastní emoce i emoce ostatních.