Structogram® Choice of Profession

Program pro studenty, který využívá švýcarskou metodu Structogram®

Jednodenní tréninkový seminář

 

Odkryjete své osobnostní silné stránky a talent, také svá osobnostní rizika a omezení

Lépe porozumíte důvodům a způsobům svého chování a jednání

Odhalíte, jaký způsob učení je pro vás nejefektivnější

Dozvíte se, co může být vaše “konkurenční výhoda” na trhu práce a naopak, čeho se vyvarovat

Vytipujete si oblasti/obory/profese, které nejvíce odpovídají vaší osobnosti a kde budete moci nejvíce rozvinout svůj potenciál a talent – to je předpoklad pro to, aby vás vaše budoucí práce bavila